brovary84: (Default)
[personal profile] brovary84
Інколи мені сниться (точніше, ввижається, бо сни я бачу лиш кілька разів на рік), що я знову опинився сам-один у кімнаті на 37 поверсі велетенського будинку в центрі Куала-Лумпуру, точніше в номері на 4 кімнати і вітальню метрів на 30 (в Японії це площа стандартного помешкання на двох), бо ж будинок одночасно слугує і готелем; здається - бо я там насправді був, уже майже два роки тому. 
І бачив людей на незчисленних балконах, які курили, пліткували, сварилися, щось плямкаючи споживали, співали малайзійських народних пісень, пили пиво, обмазувалися ґонконґськими бальзамами, кохалися, тікали від комарів (у січні! від комарів!), і споглядали уважно за мною та іншими балконними людьми крізь шпарини в шторах. А також людей внизу у басейні, он поплив великий дядько, певно що американець, а осьо азіатські дівчата зграйкою, як золоті рибки. Нічна пора, як і дощ, не були для плавців значною перешкодою.
Будинок мав форму колодязя, балкони були розташовані на його внутрішніх сторонах, басейн - внизу поруч з однією із них, а простір посередині квадрата з висоти мого поверха видавався безмежним і всеохоплюючим, точніше всезатягуючим, як це часто буває в романах Муракамі, не Рю. 
Так от, я точно там був, але вже не пам’ятаю точно, для чого саме: чи взяти участь в організації нікому крім організаторів не потрібного семінару, чи наїстися шалено гострих місцевих смаколиків, чи доторкнутися до ісламської культури у місті, де голландський дух відчувається майже на кожному кроці. 
Зате я точно пам’ятаю, що з мого балкона не було видно оті дві великі вежі, блискучі і яскраві, символ економічного розвитку і зростання, їх там іще хтось проспонсорував, і може саме тому їх видно майже з будь-якої точки міста. З’єднані містком, вони мали б щось уособлювати - але що саме? 
Думалося мені і про таке, і про японця, який приїхав разом із нами, але мусів їхати наступного дня назад в Осаку, бо в нього повно роботи. Поселили його в кімнаті з видом на вежі і на нічне місто, і я не міг заснути всі три ночі, уявляючи як вежі можуть непереборно спокушати споглядальників своїм перфектним світлом. 
До речі, поверх був скоріш за все не 37, а 39.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

brovary84: (Default)
brovary84

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:38 am
Powered by Dreamwidth Studios