brovary84: (Student ID)
[personal profile] brovary84
Якщо ввечері в п’ятницю, як, наприклад, учора, вийти на станції Осака лінії JR, піти в напрямку Умедай Скай Біру, будівлі, яку ще називають “садом, що пливе в вишині”, і яка має чудовий оглядовий майданчик під відкритим небом, то зліва від іншої будівлі, торговельно-розважального комплексу Ґуранфуронто Осака (а тут над 9 поверхами магазинів і ресторанів - кільканадцять поверхів офісних приміщень, у мене друг-любитель бейсболу працує в одному з них), буде невеличка площа, яка обмежена з одного боку - італійським рестораном, з іншого - фонтаном, що спадає по сходах униз, до кав’ярні вже не італійської, і невеличким простором-штучним ставком із острівцями на ньому, так от, зліва від будівлі десь у цьому просторі і на острівцях можна побачити групу дивних людей, які лежать на килимках із наче геометрично вивіреними проміжками між ними, і лідерку-кураторку, яка лежить або стоїть на килимку на острові посередині ставка. Лідерка здійснює всілякі рухи, а дивні люди за нею повторюють. Збоку це все скидається на відкрите тренування для виконання якогось суперсекретного завдання. На вулиці вже темно, вода збігає вниз сходами, а люди на килимках заглиблені у рухи, зміст яких непосвяченим (як я) зрозумілий дуже мало. 
 
Ближче до площі розташувалася група людей-мисливців за покемонами, які так само мовчазні, як і йоґи, але єдині рухи, які вони виконують - це кидання м’ячиків на екранах смартфонів, і зрідка - переміщення у просторі, аби знайти потужнього покемона, коли він висвічується у меню “покемони поблизу”. Ця група набагато численніша, ніж йоґи, але вочевидь і набагато розбалансованіша, бо для досягнення мети членам цієї групи потрібно менше зусиль. 
Я належу до другої групи, з йоґою поки що не склалося, але, трохи пополювавши, присвятив решту часу спогляданню за “протистоянням”. Видовище вельми захопливе, але не дуже інтенсивне, бо відбувається це все в темряві і в майже абсолютній тиші, тільки інколи мисливці вигукують переможно, коли побороли рідкісного покемона, або інструкторка зі свого острівця дає настанови учасникам занять. 
Так і продовжують вони своє мовчазне і, скоріш за все, зовсім не усвідомлюване протиборство в самому центрі вечірньої Осаки: люди на килимках, що виконують тільки їм одним відомі рухи, і люди зі смартфонами, що полюють за кишеньковими монстрами у світі, що існує тільки в межах гри.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

brovary84: (Default)
brovary84

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:36 am
Powered by Dreamwidth Studios