brovary84: (Default)
[personal profile] brovary84
 Книга з такою назвою останнім часом займає перші рядки продажів в японському Амазоні та книгарнях, і перевидавалася вже кілька разів. Автор - Іноуе Шьо:ічі, професор Міжнародного Центру дослідження японської культури. Народився він в районі Саґано, там неподалік ще відома на все Кіото гора Арашіяма, куди збираються туристи закордонні і японські, наче медом помазано. А насправді на горі просто живуть мавпи, і дуже симпатичні краєвиди через наявність довкола великих просторів. 
Так от, саму книгу я ще не читав, чекаю доки вона подешевшає або поступить у бібліотеки, але побачив в газеті Асахі посилання на книгу, де автор розповідає, як він спілкувався з корінним кіотосцем, мешканцем центрального району міста. Який зовсім ненароком згадав у розмові той факт, що раніше селяни з району Саґано приїздили до нього додому, аби чистити туалети, тобто збирати відходи людської діяльності. Автор це проковтнув, перетравив, і тепер сам трохи зверхньо ставиться до мешканців міста Дзьо:йо: на південь від теперішнього місця його проживання - містечка Удзі. 
Ну і ще промовистий момент: мешканці Кіото досі називають відрядження до Токіо “спусканням на схід”. Зі сходом зрозуміло - Токіо саме там розташований відносно Кіото, а “спускання” (і “піднімання”) - це традиційна лексика диференціювання чужих відносно місця перебування Імператора або розташування столиці. Тобто просуватися в напрямку до Імператора або до столиці - це “підніматися”, а рухатися зворотнім шляхом - це “опускатися”. Оскільки імператори жили в Кіото більше 1000 років, поки місто було столицею, те що вони в Токіо провели якихось 140 років не заважає справжнім кіотосцям щиро вірити, що Імператора вони Токіо, колишноьому Едо, позичили тимчасово, і він іще колись обов’язково повернеться до другої столиці.
А ви кажете: Кіото, Кіото.. 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

brovary84: (Default)
brovary84

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:37 am
Powered by Dreamwidth Studios