brovary84: (Kiyomidzudera)
[personal profile] brovary84
 Відвідав сегодні (насправді на початку червня) місто Кадома, де ми жили цілих три роки, до минулого грудня, аж поки не переїхали туди, де ми є зараз, тобто в місто Суйту. 
Відвідав, бо треба було поновлювати водійські права, а в поліцейських управліннях Суйти та інших довколишніх міст процедура займає забагато часу. В Кадома ж - близько 11 години прийшов, а десь о 14-30 уже вийшов із новими правами. Залишилося тільки купити машину, як то кажуть. 
Але права правами, а мені пишеться про те, що місто Кадома, точніше район довкола станції Фурукавабаші (“Міст старої річки”, якщо пробувати перекласти) зовсім не змінилися, тільки великий супермаркет Дайей, мережа яка заснована була в Кансаї і власне дала початок теперішній формі великих роздрібних супермаркетів в Японії, поміняла свою оранжево-білу вивіску на “Іон” (найбільша роздрібна мережа на островах, головним акціонером є голова опозиційної партії Міншінто:). Працівники компанії що займається нерухомістю так само підмітають вулиці в будь-яку спеку і, вочевидь, у холод теж, з двох салонів пачінко так само долітають звуки таких децибелів, що голова йде обертом скоріше у тих, хто поза салонами, ніж у тих, хто в ті пачінко власне грає. Велика будівля “Руміеру хо:ру” так само виблискує на сонці своїми скляними стінами, а ми ж за 3 роки так і не сходили на тамтешні безкоштовні концерти чи вистави, хоч мали для цього необмежену кількість можливостей. Чим ближче живеш - тим рідше ходиш, саме так, здається, кажуть японці, а може і якась інша нація. А якби я пішов до станції з іншого боку, то так само побачив би вуличку і площу в псевдо-європейському стилі, де місцеві дідусі і бабусі згадують тих, кого давно вже немає з ними і з нами, а дітлахи обговорюють останні моделі велосипедів. Там ще десь була по дорозі червона поштова скринька старого дизайну, така що було трохи страшно довірити їй якогось чергового листа: а раптом проковтне і не віддасть листоноші, точніше листовиймачеві? А раптом вона вирішить вийти на пенсію і піде писати заяву у найближче поштове відділення? 
Цікаво відвідувати міста, де жив колись, але набагато цікавіше жити там, де ти живеш зараз. А взагалі сегодні на островах День моря, і мені дуже дивно, чому у таке світле свято дописується цей текст про Кадому. Мабуть, я забагато переймаюся долею червоних поштових скриньок.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

brovary84: (Default)
brovary84

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
111213 14 151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 05:35 am
Powered by Dreamwidth Studios